Tunga Website None,

Wishyure Nyuma.

Kugeza Kumezi 12 yo Kwishyura

Guhera

28,000 Rf / Kukwezi

inyungu ya (6%, 9%, 12%)

Hitamo Ipaki

Ikaze

Rf 22,930 Monthly (Up to 12 Months)
 • Up to 10 Pages
 • Responsive Design
 • Opt-In form up to 3
 • 1 Month Support
 • Speed Optimization
 • hosting Setup
 • Social Media Integration

Intambwe

Rf 33,786 Monthly (Up to 12 Months)
 • Up to 15 Pages
 • Responsive Design
 • Opt-In form up to 6
 • 2 Month Support
 • Speed Optimization x2
 • Simple E-commerce Functionality
 • hosting Setup
 • Social Media Integration
 • Payment Integration

Icyuzuzo

Rf 47,600 Monthly (Up to 12 Months)
 • Up to 20 Pages
 • Responsive Design
 • Full Dynamic Content
 • Opt-In form up to 10
 • 3 Month Support
 • Speed Optimization x4
 • E-commerce Functionality
 • hosting Setup
 • Social Media Integration
 • Payment Integration

Bikora Gute

Amezi 3

Amezi 6

Amezi 12

Tangira Inzira Ujya "Digito"

Uzuza iyi form ukomeze